Klinika detskej chirurgie LFUK a DFNsP
Registrácie na akcie detskej chirurgie
Ak už máte vytvorené konto, skontrolujte si svoje osobné údaje. Prenesením do novšej verzie Vám nemusí sedieť diakritika. Ďakujeme za pochopenie.
03.19.2018, Pondelok

Aktuálne akcie


8. slovenský kongres s medzinárodnou účasťou Trauma v detskom veku

Hotel Senec

28.06.2018 - 29.06.2018

Web: http://detska-chirurgia.sk/8trauma

V š e o b e c n é   i n f o r m á c i e:

Témy:
Lekárska sekcia: 

 • Konzervatívna liečba a MIO detských zlomenín
 • Interdisciplinárna spolupráca v detskej traumatológii
 • Varia / Kazuistiky

Sesterská sekcia:

 • Ošetrovateľská starostlivosť o deti s vybraným úrazom
 • Varia

Dátum:    28. – 29. jún 2018

Miesto konania:   Hotel Senec, Slnečné Jazerá – Sever, 903 01 Senec, http://www.hotelsenec.sk/hotel.html
e-mail: hotelsenec@hotelsenec.sk

Kongresový jazyk:  slovenský, český, anglický

Prihlášky k aktívnej aj pasívnej účasti:  vyplnením formuláru na http://abstrakter.detska-chirurgia.sk/

Na základe prihlášok dostane každý účastník definitívny program kongresu pri registrácii,
od 1.6.2018 bude k dispozícii na http://detska-chirurgia.sk/8trauma

Uzávierka prihlášok:  30.4.2018

Registračný poplatok:  

 • účastník kongresu - lekár 50 EUR
 • účastník kongresu - sestra 20 EUR
 • doprevádzajúca osoba 30 EUR

   
(Poplatok možno uhradiť bankovým prevodom na účet: Názov: Slovenská lekárska spoločnosť, VUB Bratislava - mesto, Č.ú. SK36 0200 0000 0000 0453 2012, VS: 18-1014/012, prípadne počas registrácie v Hoteli Senec)
Registračný poplatok zahŕňa vstup na diskusné fóra, odborný program, kongresové materiály a certifikát o účasti.

Registrácia: recepcia Hotela Senec:  

 • 27. júna 2018   18,00 - 21,00  hod.
 • 28. júna 2018    7,00 - 10,00  hod.
 • 29. júna 2018    7,00 -   9,00  hod.


Diskusné fórum A: v priestoroch Hotela Senec 27. júna 2018 od 19.00 hod.

Športové aktivity:  28. júna 2018 poobede – Slnečné Jazerá, Aquapark (vstupenka v cene ubytovania), golf v Hrubej Borši (cca 40 EUR/ osoba – www.golfborsa.sk)

Diskusné fórum B: v priestoroch Hotela Senec 28. júna 2018 od 19.00 hod.

Ubytovanie (objednáva si každý účastník sám): rezervovaná celá kapacita Hotela Senec do konca apríla 2018. Ubytovanie si účastníci môžu rezervovať na emailovej adrese: rezervacie@hotelsenec.sk, telefónny kontakt: 0903/ 756 414,  pod heslom: Trauma v detskom veku 2018.

Bližšie informácie: http://detska-chirurgia.sk/8trauma
MUDr. Ľubomír Sýkora, PhD. Tel.:  +421/2/59371175, mobil: +421903-488242,
email: syky.lubomir@gmail.com
MUDr. René Jáger, tel. +421/2/59371259, mobil. +421911-990280, email: rjager24@gmail.com

Prihlásiť sa môžete až po príhlásení sa do systému....

Design & scripting by Boris Duchaj, ©2017